Collection

F/W 2013 SONGZIO

โชว์ของดีไซน์เนอร์ SONGZIO ได้รับแรงบันดาลใจจากนวนิยายแนวโกธิกของ William Faulkner เรื่อง 'Sanctuary' ซึ่งคอลเล็คนี้ก็ได้สื่อถึงการสิ้นสุด การอดกลั้น และแรงผลักดัน

   สีหลักที่ใช้ในคอลเล็ค ชั่นนี้ คือ สีดำ ขาว และเทา ที่ทำให้นึกถึงภูมิหลังของนวนิยาย นอกจากนี้ดีไซน์เนอร์ยังเพิ่มการใช้สีและโลหะเพื่อเน้นให้เสื้อผ้าดูเด่น ขึ้น โดยเสื้อผ้าส่วนใหญ่ในคอลเล็คชั่นเป็นสไตล์เสื้อคอเต่า และสูทแบบพอดีตัว

   ดีไซน์เนอร์ยังเลือกใช้หนังแกะ และหนังควายเพื่อสื่อถึงความเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกัน ก็ได้ ชาซึงวอน มาเป็นนายแบบหลักของคอลเล็คชั่นนี้อีกด้วย